Các khóa học tiếng Nhật

CHUỖI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT SAKURA

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC: Đào tạo tận tâm – Học tận tình! Khởi nguồn từ chất lượng – Phát triển bằng sự chuyên nghiệp nhất.
Đến với SAKURA bạn sẽ được kết hợp phương pháp học truyền thống với công nghệ hiện đại.
+ Học trực tiếp cùng giáo viên trên trường lớp.
+ Tự học mọi lúc mọi nơi trên điện thoại, máy tính.

Các khóa học tại trung tâm

 

KHÓA NỀN TẢNG
( giành cho người mới bắt đầu )
KHÓA CƠ BẢN
( bồi dưỡng kiến thức )

KHÓA NÂNG CAO
( chinh phục tiếng Nhật )

KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT
( thành thạo giao tiếp )

Khóa học N5.1

Thời gian: 2,5 – 3 tháng
Số buổi học: 24 buổi
Học vào: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
Thời lượng: 1,5h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >

Khóa học N4.1

Thời gian: 2,5 – 3 tháng
Số buổi học: 24 buổi
Học vào: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
Thời lượng: 1,5h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >

Khóa học N3

Thời gian: 6 – 7 tháng
Số buổi học: 60 buổi
Học vào: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
Thời lượng: 2h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >

 

Kaiwa cùng Giáo viên bản xứ

Thời gian: 2,5 – 3 tháng
Số buổi học: 30 buổi
Học vào: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
Thời lượng: 2h/ buổi
Số học viên: 8 – 10 bạn/lớp
Xem chi tiết >

Khóa học N5.2

Thời gian: 3,5 – 4 tháng
Số buổi học: 45 buổi
Học vào: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
Thời lượng: 1,5h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >

Khóa học N4.2

Thời gian: 3 – 3,5 tháng
Số buổi học: 36 buổi
Học vào: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
Thời lượng: 1,5h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >

Cấp tốc N3

Thời gian: 3 – 3,5 tháng
Số buổi học: 60 buổi
Học vào: Thứ 2-3-4-5-6
Thời lượng: 2h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >

 

Cấp tốc N5

Thời gian: 3 – 3,5 tháng
Số buổi học: 62 buổi
Học vào: Thứ 2-3-4-5-6
Thời lượng: 2h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >

Cấp tốc N4

Thời gian: 2,5 – 3 tháng
Số buổi học: 56 buổi
Học vào: Thứ 2-3-4-5-6
Thời lượng: 2h/ buổi
Số học viên: 10 -15 bạn/lớp
Xem chi tiết >