Khóa học nâng cao N3

Bắt đầu bước trên con đường chinh phục tiếng Nhật sơ cấp đến trung cấp

 • ➤ Đã học hết 50 bài Minna
 • ➤ Muốn học và thi đỗ JLPT
 • ➤ Đang làm việc hoặc mong muốn làm việc trong môi trường tiếng Nhật.

 

Khóa học N3

Thời gian học:
 • N3 thường: 6 – 7 tháng
 • N3 cấp tốc: 3 – 3,5 tháng
Mối tuần học:
 • N3 thường: 3 buổi/ tuần
 • N3 cấp tốc: 5 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 60 buổi

Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Học kết hợp giữa các giáo trình Shinkanzen Masuta, Jittsuryoku Appu, Chokuzen Taisaku, Moshi Taisaku…
 • Được tăng cường Luyện giao tiếp với giáo viên bản địa.
 • Luyện thi N3 theo các bộ đề đã được biên soạn.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Để đạt được khả năng
 • Thành thạo 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
 • Giáo tiếp căn bản với người Nhât trong công việc
 • Tích lũy thêm 850 – 900 từ vựng.
 • 100 – 120 ngữ pháp.
 • và 330 – 350 chữ kanji.