Khóa học cơ bản N4

KHÓA CƠ BẢN – TIẾNG NHẬT N4

 

Bồi dưỡng thêm vốn kiến thức tiếng Nhật cho học viên

 • ➤ Muốn nâng cao trình độ từ N5 – N4, học hết ít nhất 20 bài Minna
 • ➤ Có ý định đi du học, xuất khẩu lao động, kĩ sư…
 • ➤ Đang làm việc hoặc mong muốn làm việc trong môi trường tiếng Nhật.

 

Khóa học N4.1

Thời gian học: 2,5 – 3 tháng, 3 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 24 buổi

Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Từ bài 26 – 35 bài trong giáo trình Minnano Nihongo 2
 • Ngoài giáo trình Minnano Nihongo ra học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học câu điều kiện, câu dự định, xin lời khuyên, diễn tả trạng thái của sự vật, câu khả năng…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ Kanji.
 • Đan xen học giao tiếp cùng giáo viên người bản xứ
Nhận được gì sau khóa học:
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.
 • Giới thiệu bản thân và gia đình cơ bản, chào hỏi thông thường.
 • 400 – 500 từ vựng.
 • 40 – 50 ngữ pháp.
 • 80 – 100 chữ kanji.

Khóa học N4.2

Thời gian học: 3 – 3,5 tháng, 3 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 36 buổi

Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Từ bài 36 – bài 50 trong giáo trình Minnano Nihongo 2
 • Ngoài giáo trình Minnano Nihongo ra học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học thể kính ngữ, khiêm nhường ngữ, sai khiến, bị động…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Đan xen học giao tiếp cùng giáo viên người bản xứ.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp thông thường trong cuộc sống, công việc…
 • 550 – 630 từ vựng.
 • 45 – 60 ngữ pháp.

Cấp tốc N4

Thời gian học: 2,5 – 3 tháng, 5 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 56 buổi

Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Học từ bài 26 – 50 bài trong giáo Minnano Nihongo 2
 • Ngoài giáo trình Minnano Nihongo ra học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học câu điều kiện, câu dự định, xin lười khuyên, diễn tả trạng thái của sự vật, câu khả năng…
 • Học thể kính ngữ, khiêm nhường ngữ, sai khiến, bị động…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Đan xen học giao tiếp cùng giáo viên người bản xứ
Nhận được gì sau khóa học:
 • Thi đỗ chứng chỉ N4 JLPT
 • Học thêm được hơn 1000 từ vựng
 • Học thêm 200 chữ Kanji
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.