Khóa học nền tảng N5

KHÓA NỀN TẢNG – TIẾNG NHẬT N5

 

Gốc có vững thì cây mới bền, N5 là khóa học đầu tiên dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật, là khóa học giúp các bạn xây dựng nền tảng vững chắc

 • ➤ Dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật
 • ➤ Có mong muốn đi du học, xuất khẩu lao động
 • ➤ Có niềm yêu thích văn hóa, du lịch Nhật Bản

 

Khóa học N5.2

Thời gian học: 2,5 – 3 tháng, 3 buổi/ tuần
Tổng số buổi: 24 buổi
Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Bảng chữ cái Hiaragana và Katakana, âm ghép, trường âm, xúc âm.
 • Một số câu chào hỏi thông dụng thường ngày.
 • Học cách đếm số.
 • Kiến thức từ bài 1 – bài 8 trong giáo trình Minnano Nihongo I
 • Làm quen cơ bản với chữ Kanji.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Đọc viết thành thạo 2 bảng chữ cái.
 • Giới thiệu bản thân và gia đình cơ bản, chào hỏi thông thường.
 • Thành thạo số đếm từ 01 – 10.000.
 • 300 – 400 từ vựng.
 • 32 – 40 ngữ pháp căn bản.
 • 50 chữ Kanji.

Khóa học N5.1

Thời gian học: 3,5 – 4 tháng, 3 buổi/ tuần
Tổng số buổi: 45 buổi
Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Từ bài 9 – bài 25 trong giáo trình Minnano Nihongo I. Ngoài giáo ra còn học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học các cách chia thể, chia thì và các ứng dụng trong cấu trúc ngữ pháp của các thể.
 • Các cách nói sở thích, câu điều kiện, câu mệnh đề, cách diễn đạt sự cho nhận về vật và cho nhận về hành vi…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Luyện giao tiếp với giáo viên bản địa.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.
 • 700 – 850 từ vựng.
 • 60 – 80 cấu trúc ngữ pháp.
 • Học thêm 70 chữ kanji.

Cấp tốc N5

Thời gian học: 3 – 3,5 tháng, 5 buổi/ tuần
Tổng số buổi: 62 buổi
Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Bảng chữ cái hiaragana và Katakana, âm ghép, trường âm, xúc âm.
 • 1 số câu chào hỏi thông dụng thường ngày. Giới thiệu cơ bản về bản thân và gia đình.
 • Học cách đếm số.
 • Học từ bài 1 – bài 25 trong giáo trình Minnano Nihongo I. Ngoài giáo ra còn học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học các cách chia thể, chia thì và các ứng dụng trong cấu trúc ngữ pháp của các thể.
 • Các cách nói sở thích, câu điều kiện, câu mệnh đề, cách diễn đạt sự cho nhận về vật và cho nhận về hành vi…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Trong quá trình học bạn sẽ được đan xen học giao tiếp với giáo viên người Nhật Bản xứ
Nhận được gì sau khóa học:
 • Đọc viết thành thạo 2 bảng chữ cái.
 • Giới thiệu bản thân và gia đình cơ bản, chào hỏi thông thường.
 • Thành thạo số đếm từ 1-10.000.
 • 1000- 1200 từ vựng.
 • 60 – 80 cấu trúc ngữ pháp căn bản đến nâng cao
 • 200 chữ kanji.
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.