Công ty Sakura Sài Gòn hợp tác cùng với Trường Đại Học Cửu Long

Tháng 07/2022:

Công ty Sakura Sài Gòn hợp tác cùng với Trường Đại Học Cửu Long, tạo ra những cơ hội mới cho sinh viên của Trường được nắm bắt cơ hội nơi vùng trời Châu Âu.
Chúc mừng sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sakura Sài Gòn và Trường Đại Học Cửu Long thành công tốt đẹp.