Công ty Sakura Sài Gòn tham dự hội nghị “Triển khai công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thị trường lao động huyện Tân Trụ 2022”

Đầu tháng 10/2022:

Ngày 04/10/2022 tại huyện Tân trụ – tỉnh Long an.

Công ty Sakura Sài Gòn chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai, tiếp tục đưa đến những thông tin đích thực nhất, hiệu quả nhất chương trình mang tính bền vững…… Để con em địa phương và những đối tượng có nhu cầu tìm hiểu thị trường Du học Cao đẳng Nghề tại Đức. Hiểu rõ thị trường lao động là bước đầu tiên trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm. Đức có một thị trường lao động lớn với nhiều ngành nghề khác nhau để xác định ngành nghề bạn quan tâm và cần thiết cho sự nghiệp tương lai.