VISA LAO ĐỘNG ĐỊNH CƯ MỸ – EB3

       Nhiều sinh viên quốc tế bắt đầu căng thẳng về các lựa chọn công việc của họ sau khi tốt nghiệp trước rất nhiều so với các sinh viên sinh ra ở Mỹ. Tại sao? Vâng, niềm tin phổ biến là để ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế phải được bảo lãnh việc làm, thông qua OPT hoặc thông qua chương trình H1B. Hầu hết sinh viên tập trung kế hoạch của mình vào con đường này, nhưng có những lựa chọn thay thế dành cho sinh viên quốc tế quyết định, sau khi chuyển đến Hoa Kỳ, rằng đó là nơi họ muốn ở lại lâu dài hơn.  
      Có một con đường truyền thống là OPT chuyển sang H1B để xin thị thực nhập cư, nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất cho những người có thị thực F1. Thị thực EB3 là một quy trình cấp thị thực nhập cư nhằm cung cấp thẻ xanh cho người nộp đơn và người phụ thuộc của họ.  
       Theo truyền thống, thị thực EB3 chủ yếu là một hành trình cấp thị thực được thực hiện bởi những người nước ngoài sống bên ngoài Hoa Kỳ. Hiện nay, ngày càng nhiều người nộp đơn xin loại thị thực này đang điều chỉnh trạng thái của họ từ thị thực F1 sang thị thực EB3 khi lưu trú tại Hoa Kỳ trong toàn bộ quá trình. Ngay cả những người nắm giữ H1B, L1, H4 và F2 cũng đang trải qua quá trình này.
        Thông qua việc nộp đơn xin thị thực EB3 khi đang ở Hoa Kỳ với thị thực không di dân hiện tại, người nộp đơn có thể tiếp tục sử dụng thị thực không di dân như dự định của họ trong khi thực hiện đơn xin thị thực nhập cư. Quá trình dành cho những người điều chỉnh tình trạng của họ thường ngắn hơn so với những người thực hiện Xử lý Lãnh sự từ bên ngoài Hoa Kỳ.  
         Vậy chính xác thị thực EB3 là gì? Vâng, thị thực EB3 được chia thành hai loại: có tay nghề và không có tay nghề. Loại lao động có tay nghề cao yêu cầu ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc và bao gồm các vị trí có tay nghề cao đang thiếu hụt lao động, chẳng hạn như điều dưỡng. Danh mục lao động phổ thông không yêu cầu kinh nghiệm hoặc bằng cấp và bao gồm các công việc không có kỹ năng đang thiếu lao động, chẳng hạn như làm việc tại nhà hàng, dịch vụ vệ sinh, đóng gói và sản xuất.  
          Chương trình thị thực EB3 đang nhanh chóng nhận được sự quan tâm của sinh viên quốc tế vì con đường đến Thẻ xanh Hoa Kỳ rõ ràng và trực tiếp hơn các loại thị thực khác.