CHUỖI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

Các khóa học tại trung tâm

KHÓA NỀN TẢNG

Khóa học N5.1

Thời gian học: 2,5 – 3 tháng, 3 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 24 buổi

Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Bảng chữ cái Hiaragana và Katakana, âm ghép, trường âm, xúc âm.
 • Một số câu chào hỏi thông dụng thường ngày.
 • Học cách đếm số.
 • Kiến thức từ bài 1 – bài 8 trong giáo trình Minnano Nihongo I
 • Làm quen cơ bản với chữ Kanji.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Đọc viết thành thạo 2 bảng chữ cái.
 • Giới thiệu bản thân và gia đình cơ bản, chào hỏi thông thường.
 • Thành thạo số đếm từ 01 – 10.000.
 • 300 – 400 từ vựng.
 • 32 – 40 ngữ pháp căn bản.
 • 50 chữ Kanji.
Khóa học N5.2

Thời gian học: 3,5 – 4 tháng, 3 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 45 buổi

Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Từ bài 9 – bài 25 trong giáo trình Minnano Nihongo I. Ngoài giáo ra còn học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học các cách chia thể, chia thì và các ứng dụng trong cấu trúc ngữ pháp của các thể.
 • Các cách nói sở thích, câu điều kiện, câu mệnh đề, cách diễn đạt sự cho nhận về vật và cho nhận về hành vi…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Luyện giao tiếp với giáo viên bản địa.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.
 • 700 – 850 từ vựng.
 • 60 – 80 cấu trúc ngữ pháp.
 • Học thêm 70 chữ kanji.
Cấp tốc N5

Thời gian học: 3 – 3,5 tháng, 5 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 62 buổi

Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Bảng chữ cái hiaragana và Katakana, âm ghép, trường âm, xúc âm.
 • 1 số câu chào hỏi thông dụng thường ngày. Giới thiệu cơ bản về bản thân và gia đình.
 • Học cách đếm số.
 • Học từ bài 1 – bài 25 trong giáo trình Minnano Nihongo I. Ngoài giáo ra còn học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học các cách chia thể, chia thì và các ứng dụng trong cấu trúc ngữ pháp của các thể.
 • Các cách nói sở thích, câu điều kiện, câu mệnh đề, cách diễn đạt sự cho nhận về vật và cho nhận về hành vi…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Trong quá trình học bạn sẽ được đan xen học giao tiếp với giáo viên người Nhật Bản xứ
Nhận được gì sau khóa học:
 • Đọc viết thành thạo 2 bảng chữ cái.
 • Giới thiệu bản thân và gia đình cơ bản, chào hỏi thông thường.
 • Thành thạo số đếm từ 1-10.000.
 • 1000- 1200 từ vựng.
 • 60 – 80 cấu trúc ngữ pháp căn bản đến nâng cao
 • 200 chữ kanji.
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.

KHÓA CƠ BẢN

Khóa học N4.1

Thời gian học: 2,5 – 3 tháng, 3 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 24 buổi

Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Từ bài 26 – 35 bài trong giáo trình Minnano Nihongo 2
 • Ngoài giáo trình Minnano Nihongo ra học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học câu điều kiện, câu dự định, xin lời khuyên, diễn tả trạng thái của sự vật, câu khả năng…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ Kanji.
 • Đan xen học giao tiếp cùng giáo viên người bản xứ
Nhận được gì sau khóa học:
 • ĐNghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.
 • Giới thiệu bản thân và gia đình cơ bản, chào hỏi thông thường.
 • 400 – 500 từ vựng.
 • 40 – 50 ngữ pháp.
 • 80 – 100 chữ kanji.
Khóa học N4.2

Thời gian học: 3 – 3,5 tháng, 3 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 36 buổi

Thời lượng: 1,5h/ buổi

Chương trình học:
 • Từ bài 36 – bài 50 trong giáo trình Minnano Nihongo 2
 • Ngoài giáo trình Minnano Nihongo ra học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học thể kính ngữ, khiêm nhường ngữ, sai khiến, bị động…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Đan xen học giao tiếp cùng giáo viên người bản xứ.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp thông thường trong cuộc sống, công việc…
 • 550 – 630 từ vựng.
 • 45 – 60 ngữ pháp.
Cấp tốc N4

Thời gian học: 2,5 – 3 tháng, 5 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 56 buổi

Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Học từ bài 26 – 50 bài trong giáo Minnano Nihongo 2
 • Ngoài giáo trình Minnano Nihongo ra học thêm giáo trình Choukai Tasuku, Kanji Look and Learn.
 • Học câu điều kiện, câu dự định, xin lười khuyên, diễn tả trạng thái của sự vật, câu khả năng…
 • Học thể kính ngữ, khiêm nhường ngữ, sai khiến, bị động…
 • Viết, đọc và nhận biết mặt chữ kanji.
 • Đan xen học giao tiếp cùng giáo viên người bản xứ
Nhận được gì sau khóa học:
 • Thi đỗ chứng chỉ N4 JLPT
 • Học thêm được hơn 1000 từ vựng
 • Học thêm 200 chữ Kanji
 • Nghe, nói thành thạo các mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày.

KHÓA NÂNG CAO

Khóa học N3
Thời gian học:
 • N3 thường: 6 – 7 tháng
 • N3 cấp tốc: 3 – 3,5 tháng
Mối tuần học:
 • N3 thường: 3 buổi/ tuần
 • N3 cấp tốc: 5 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 60 buổi

Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Học kết hợp giữa các giáo trình Shinkanzen Masuta, Jittsuryoku Appu, Chokuzen Taisaku, Moshi Taisaku…
 • Được tăng cường Luyện giao tiếp với giáo viên bản địa.
 • Luyện thi N3 theo các bộ đề đã được biên soạn.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Để đạt được khả năng
 • Thành thạo 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
 • Giáo tiếp căn bản với người Nhât trong công việc
 • Tích lũy thêm 850 – 900 từ vựng.
 • 100 – 120 ngữ pháp.
 • và 330 – 350 chữ kanji.
Cấp tốc N3
Thời gian học:
 • N3 thường: 6 – 7 tháng
 • N3 cấp tốc: 3 – 3,5 tháng
Mối tuần học:
 • N3 thường: 3 buổi/ tuần
 • N3 cấp tốc: 5 buổi/ tuần

Tổng số buổi: 60 buổi

Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Học kết hợp giữa các giáo trình Shinkanzen Masuta, Jittsuryoku Appu, Chokuzen Taisaku, Moshi Taisaku…
 • Được tăng cường Luyện giao tiếp với giáo viên bản địa.
 • Luyện thi N3 theo các bộ đề đã được biên soạn.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Để đạt được khả năng
 • Thành thạo 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
 • Giáo tiếp căn bản với người Nhât trong công việc
 • Tích lũy thêm 850 – 900 từ vựng.
 • 100 – 120 ngữ pháp.
 • và 330 – 350 chữ kanji.

KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

Kaiwa cùng Giáo viên bản xứ

Thời gian học: 2,5 – 3 tháng

Tổng số buổi: 30 buổi, 3 buổi/tuần

Thời lượng: 2h/ buổi

Chương trình học:
 • Học cách ứng dụng và thích nghi ngôn ngữ theo 15 chủ đề giúp tăng sức bật và nâng cao phản xạ giao tiếp.
 • 75% GV người bản xứ cùng 25% GV người Việt Nam giúp bạn củng cố từ vựng ngữ pháp, hệ thống kiến thức nâng cao phản xạ giao tiếp
 • Lớp học chất lượng luôn dưới 10 học viên.
 • Học tập, đồng thời tích lũy và thực hành kiến thức từ vựng và ngữ pháp, kanji.
Nhận được gì sau khóa học:
 • Học viên học xong 25 bài Mina
 • Học xong 15 bài giao tiếp hằng ngày

PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐỘC ĐÁO

◦ Hằng ngày lên lớp học cùng thầy cô tại trung tâm để được HỌC – HỎI – THỰC HÀNH với thầy cô bạn bè.

◦ Kết hợp cùng App SAKURA SAIGON Online – App học tiếng Nhật toàn diện trên điện thoại để học tập hiệu quả bằng cách:

 • ➤ Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
 • ➤ Ôn luyện bài cũ nếu cảm thấy quên hay khó hiểu.
 • ➤ Luyện phát âm chuẩn bản xứ tại nhà với nền tảng phân tích giọng nói Google A.I.
 • ➤ Chơi mà học với những trò chơi Nhật ngữ rèn luyện trí tuệ.
 • ➤ Thử sức với kiểm tra và thi thử trong kho đề thi miễn phí.

 

 

 

SAKURA SAIGON CAM KẾT HỌC TẬP

523.425+Học viên
93%Đỗ JLPT
05Trung tâm đào tạo
 • ➤ Cam kết đỗ JLPT bằng văn bản, nếu không đỗ được học lại hoàn toàn miễn phí
 • ➤ Cấp chứng chỉ tiếng Nhật của Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành.
 • ➤ Học bổng 50% khóa sau dành cho các học viên có kết quả đánh giá năng lực tốt nhất lớp.

Truyền thông nói gì về SAKURA SAIGON

 

 

 

 

 

Ngày 30/09/2019 CEO SAKURA SAIGON cùng cổ đông – doanh nhân Lê Đăng Khoa cắt băng khánh thành SAKURA SAIGON cơ sở thứ 5 tại 383 Trần Đại Nghĩa. Với mục tiêu xây dựng chuỗi 10 trung tâm đào tạo chuẩn Nhật trên toàn quốc vào năm 2025.
Kenh14
ZINGNEWS
DanTri
Kenh14
CafeF

Cảm nhận học viên về SAKURA SAIGON

 

 

 

 

Đối tác tiêu biểu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ KHÓA HỌC

 

GIẢM trực tiếp 10% học phí

Nhận ngay bộ quà tặng trị giá 3.200.000đ

 

Bộ giáo trình 500.000đ

 

Khóa học Online 1.500.000đ

 

Mũ bảo hiểm 200.000đ

 

Balo SAKURA SAIGON 300.000đ

 

Vali SAKURA SAIGON 700.000đ