Công ty Sakura Sài Gòn tham dự Hội nghị “Về việc thực hiện công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2022 – 2023” tại tỉnh Long An

Ngày 25/4/2023:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị về thực hiện công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong Giáo dục phổ thông năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hoà dự.

Công ty Sakura Sài Gòn vinh dự được góp mặt trong buổi Hội thảo tổ chức tại tỉnh Long An ngày 25 tháng 4 vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hoà chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác định hướng phân luồng học sinh, giúp các em lựa chọn nghề phù hợp, nhất là tham gia các chương trình liên kết đào tạo nghề tại nước ngoài; đồng thời, biết rõ đại học không phải con đường duy nhất; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trường Cao đẳng Long An phối hợp các trường cao đẳng, đại học có đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh để liên kết đào tạo các nghề theo nhu cầu của tỉnh.